Административният съд във Велико Търново постанови концесионерът на язовира в село Кесарево принудително да освободи водоема като недобросъвестен наемател, предаде БНР. Съдебното решение потвърждава издадена по-рано от кмета на Стражица заповед, с която се прекратява концесията.

По договор концесията на язовира, който е със статут на рибарници, изтича през 2026 година. През миналата година комисия от община Стражица е направила проверка на рибарниците с площ от близо 118 декара, за които концесионерът не е полагал грижи и не е плащал редовно концесионната такса от 16 500 лева.

С решение на Общинския съвет договорът за концесията е прекратен предсрочно, но концесионерът - едноличен търговец от Горна Оряховица, е отказал да изпълни заповедта да освободи рибарниците.

Решението на местната власт е обжалвано в Административния съд във Велико Търново, който се произнесе в полза на общината. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Малките язовири създават проблеми

Малките язовири създават проблеми

ДАМТН създали чувството за отговорност у собствениците на язовири