Осем глоби за 12 000 лева получи председателят на комисия за технически прегледи в Монтана, съобщи "24 часа".

При извършване на периодични преглед за техническата изправност на различни автомобили, той е въвеждал некоректно в протоколите категорията на превозните средства като АВ1 вместо действителната М1 и N1.

От направената справка е било установено, че преминалите технически преглед МПС имат задължения за плащане на местни данъци и такси. В информационната система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се съдържа информация за платените данъци на превозните средства и в случаи на неплатени данъци системата не допуска извършване на преглед.

При въвеждане на грешни данни на автомобилите обаче системата изписва, че има "неактуални данни" и разрешава продължаването на прегледа, обясниха експерти.

В конкретните случаи неправилно отразената категорията на МПС е довело до възможността да се извършат прегледи, въпреки че реално за тези автомобили са се дължали местни данъци. Затова експертите на "Автомобилна администрация" съставили Актове за установяване на административно нарушение и ги връчили на него.

Началникът на "Автомобилна администрация" - Монтана издал наказателни постановления за глоби от по 15000 лева всяка, които жалбоподателят е атакувал пред съда. Като се запозна с всички документи, Районен съд - Берковица прецени, че председателят на комисията за технически прегледи А. Д. е манипулирал системата с грешни данни, които са му позволили да продължи и извърши прегледите, а собствениците на МПС да не платят дължимите данъци. Поради което съдът потвърди наказателните постановления на обща стойност 12 000 лева.

Решенията подлежат на обжалване.