Оставката на директора на Изпълнителната агенцията по околна среда (ИАОС) поискаха от Национална асоциация "Българско Черноморие" в съобщение до медиите.

Председателят на асоциацията мотивира искането си с довода, че екпроучвания за местообитания на птиците без участието на собствениците на имотите е практика, отхвърлена от ЕС. Това пише в позицията на Димитър Канариев, председател на Национална асоциация "Българско Черноморие" до Изпълнителна агенция по околна среда.

Проучването, обявено в обществена поръчка на ИАОС, ще бъде по осем обособени позиции. Изследването е на стойност 13,8 милиона лева с ДДС и ще бъде върху частни, държавни и общински имоти.

"От раздадените до момента десетки милиони евро за броене, по критерии на ръководената от Вас Изпълнителна агенция по околна среда, ефекта е следния:

- природата и животните в нея, са в същото много добро състояние, в сравнение с периода преди да започнат да се броят;

- но хора в тези зони почти не са останали, или ако са останали, са на прага на бедността или под този праг", пише Канариев.

Според него, в критериите на обявената обществена поръчка се вижда, че тези 13,8 милиона лева не са предназначени, за събиране на научни данни с участието на професионалисти - експерти в сътрудничество със собствениците на имоти, а са за финансиране на "зелени" неправителствени организации.

Канариев обвинява ръководството на агенцията, че не е взело предвид: "разпоредбата с императивен характер на Чл. 2, ал.3 и на Чл. 4, ал.1 от Директива за местообитания".

Според текста: "(3) Мерките, взети въз основа на настоящата Директива, вземат предвид икономическите, обществените и културните изисквания, както и регионалните и местните особености".

Авторът на позицията пита дали правилно са похарчени средства от европейския и българския данъкоплатец през периода 2007-2013 г. с цел обявяване на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000?

Според обявените в поръчката критерии се допуска участието на физически лица и неправителствени организации (НПО), участвали в този процес. "Това е конфликт на интереси, защото е възможно изпълнителите да проверяват сами себе си", категоричен е Канариев.

Поради тези Ваши непрофесионални и неотговорни управленски решения, настояваме веднага да прекратите поръчката и да подадете Вашата оставка, като изпълнителен директор на Изпълнителната агенцията по околна среда на Република България, пише Димитър Канариев.