Не са спазени изискванията за безопасност при поставянето на отровата за мишки в Дом „Мария Луиза" в Пловив, където миналата седмица 5 момчета получиха натравяне след консумация от препарата.

Това сочат резултатите от извършената проверка от РИОКОЗ в детското заведение, съобщава радио Пловдив.

Инспекторите са установили, че примамките са оставени на таванските и спалните помещения под леглата на децата, което е улеснило достъпа до отровата.

От РИОКОЗ са установили още, че служителят, поставил отровата, няма удостоверение за извършване на дезинфекционна дейност, за което му е съставен акт и евентуално може да бъде уволнен.

Това е потвърдила и управителката на общинската фирма, която също ще бъде наказана с акт и парична санкция.

Наказание ще бъде наложено и на директора на дома, тъй като са установени пропуски в кухненските помещения, в системата за безопасност и контрол на храните, а и някои от работещите там не са имали редовни здравни книжки.

На дома е издадено предписание за извършване на хигиенни мероприятия