20 екземпляра от защитения вид червен ангъч бяха освободени в язовир "Антимово" край Тутракан, съобщават от екоинспекцията в Русе, съобщи БНР. Птиците са били размножени в Биологична експериментална база "Калимок" на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Червеният ангъч е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България.

В България видът гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.

За нуждите на база "Калимок" местен фуражен завод е осигурил храна за защитените птици, което благоприятства развитието и укрепването на младите екземпляри.