От 1-и юли започва приемът на молби декларации за отпускане на помощ за отопление за предстоящия зимен сезон.

Заявленията се подават в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Крайният срок е 31-и октомври.

Индексацията на пенсиите от 1 юли няма да извади бедните възрастни от защитната система. Социалният министър предлага увеличаване на коефициента за достъп, за да може пeнсионерите, получили помощ  през миналия отоплителен сезон, да попаднат в системата и за предстоящия.

От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че е задължително кандидатстващите за подпомагане да заявят вида на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с ток или парно се предоставя за справка актуален абонатен номер.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените не електроенергията за битовите потребители. Новата заповед за размера на подпомагането се очаква до дни.

За миналия отоплителен сезон са платени 361 лева общо за петте студени месеца. Парите са стигнали до 237 207 лица и семейства.