От 16 февруари започва изплащането на всички помощи. Това съобщи Агенцията за социално подпомагане.Сред тези, чието изплащане започва във вторник, са месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, за отглеждане на дете до навършване на една година, за отглеждане на дете с трайни увреждания.

Еднакви помощи за родители, осиновители и приемни семействата на дете с увреждане

Еднакви помощи за родители, осиновители и приемни семействата на дете с увреждане

Месечната помощ е 450 лева за дете с до 90 степен на увреждане

Финансова помощ ще получат и децата без право на наследствена пенсия, месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.