Еднакви помощи за родители, осиновители и приемни семействата на дете с увреждане. Това предвиждат промени в Закона за семейни помощи за деца, които предстоят да се гледат на първо четене в парламента. Целта е семействата на роднини или близки и доброволните приемни семейства да получават по-адекватна подкрепа в случай, че отглеждат дете с трайно увреждане.

През 2021 г. за изплащане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са предвидени 172 млн. лв. за общо 27 000 деца средномесечно.

От ЕК обясняват, че политиките за децата трябва да са в полза на детето

От ЕК обясняват, че политиките за децата трябва да са в полза на детето

Това е отговор по повод промени на ВМРО за Закона за детето

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2021 г. размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 930 лв. За дете с от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност месечната помощ е 450 лв., а за дете с от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.