Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на всички месечни помощи от 16 март, съобщи Министерството на труда и социалната политика. Сред тях са месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, ежемесечната подкрепа за отглеждане на дете до навършване на една година, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания и за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Еднакви помощи за родители, осиновители и приемни семействата на дете с увреждане

Еднакви помощи за родители, осиновители и приемни семействата на дете с увреждане

Месечната помощ е 450 лева за дете с до 90 степен на увреждане

От следващата седмица започва изплащането и на месечната помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.