Всеки ден в България се предлагат стотици кученца, развъждани и отглеждани в потресаващи условия и в пряко нарушение на действащото законодателство. Затова сигнализират от организация за защита на животните "Четири лапи". От организацията обясняват, че през април 2021 г. е влязла в сила Регламент за здравето на животните, според който всички развъдници в ЕС следва да бъдат регистрирани. Според българското законодателство и досега - обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, следва да бъдат регистрирани като "животновъден обект - развъдник", допълват те.

От организацията твърдят, че незаконно се продават кученца, които са развъждани и отглеждани в домашни условия и/или в незаконни развъдници. Незаконното развъждане на кученца не само нанася щети на икономиката, но и означава, че няма контрол, нито гаранция за начина и условията на отглеждане на продаваните кучета и за тяхното здравословно състояние.

Те добавят, че продажбата на кучета без задължителните ваксинации е изключително рисков фактор за здравето на закупеното куче, а в някои от случаите - и за здравето на хората. Липсата на задължителните ваксинации нерядко може да доведе до фатален край на продаваното куче. По този начин, се гарантира възможността за проследяване на произхода и здравния статус на кучетата при необходимост. Липсата на документи и чип на кучетата прави невъзможно проследяването и санкционирането на продавача, извършил престъпление, поясняват те.

Организацията настоява за:

  • Засилен контрол на задължителната регистрация за лицата, практикуващи развъдна дейност и продаващи кученца, още от първото продадено куче;
  • Въвеждане на мерки за регулиране на онлайн търговията с кучета - само регистрирани и микрочипирани кучета да се рекламират и продават онлайн от техния регистриран и следователно - проследим собственик;
  • Въвеждане на по-високи санкции за нерегламентирана търговия и развъждане на кучета;
  • Засилване на контрола върху задължителната идентификация и регистрация на кучета.
Снимка 551287

Източник: Четири лапи

От "Четири лапи" искат нов Закон за ветеринарномедицинската дейност. Те се обръщат към министъра с искане да предприеме законодателни промени относно развъждането и търговията с кучета у нас. Те настояват за засилен контрол на задължителната регистрация за лицата, практикуващи развъдна дейност и продаващи кученца.

От организацията искат да се въведат мерки за регулиране на онлайн търговията с кучета. Въвеждане на по-високи санкции за нерегламентирана търговия и развъждане на кучета.

Засилване на контрола върху задължителната идентификация и регистрация на кучета: отворен достъп за общините до ВетИС.