Притеснения за средствата, които ще се отпускат за хората с увреждания изразиха в позиция до медиите от "Системата ни убива", основна част от активните участници в националните протести. 

Според тях, широко оповестеното увеличение от 150 млн. в размера на средствата за политики за хората с увреждания се оказа фиктивно. То е отразено в отделна позиция в бюджета на МТСП, но за сметка на намаление на други средства за политики за хората с увреждания, а именно средствата за асистентска подкрепа, които и без друго са недостатъчни за да обезпечат Закона за личната помощ, който следва да бъде приет, съгласно подписания план за действие от 09.10.2018 година.

За проблема сигнализира и омбудсманът Мая Манолова по време на самото заседание на комисията.

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Определят часова ставка за личните асистенти

Въпросните 150 милиона са записани под параграф изцяло за обезпечаване на финансова подкрепа по ЗХУ. Писмен отговор от институциите не е получен. Единственият устен отговор получихме от Министъра на труда и социалната политика днес, по време на заседанието на Комисията по труда, демографската и социалната политика за гласуване на второ четене на Закона за личната помощ. От министър Петков получихме уверение, че парите ще се появят в съответен разходен параграф в Бюджета на МТСП.

Така както е записано, обаче излиза, че само с тези суми ще се финансират Асистентските програми до 01.09.2019 и Законът за личната помощ след 01.09.2019 г. Т.е. няма никаква част от средствата от допълнителните 150 млн лв, които да са предвидени за ЗЛП, няма и допълнително финансиране.

Организаторите настояват да се осигури финансиране по така изготвения закон, който ще влезе в сила от 01.09.2019 г. Това със сигурност може да стане за сметка на широко прокламирания от правителството излишък.