От началото на ловния сезон на 3 октомври, в системата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за контрол и изследване на дивите прасета за Африканска чума по свинете (АЧС), са въведени 1089 проби от диви прасета от три осъществени ловни излета. Вирусът е потвърден в една от изследваните проби, съобщават от агенцията по храните.

Също така от БАБХ уверяват, че бил подобрен обхватът на ветеринарния контрол, като се осигурява ветеринарно обслужване на малки населени места и на малки животновъдни обекти, каквито са например личните стопанства

Първо огнище на чума по свинете в Ловешко

Първо огнище на чума по свинете в Ловешко

Умрели са 8 прасета от свинеферма в Горно трапе

Подразделенията на агенцията подпомагали собствениците в прилагането на мерките за биосигурност, тъй като тя и човешкият фактор остават най-рисковите елементи за навлизането на болестта в стопанствата.

Лабораторният и клиничният надзор в свиневъдните обекти продължавал да се извършва ежемесечно. Това включва клинични прегледи на животните от официален лекар, клинични прегледи на всяка пратка свине преди движение (между обектите, към кланица и други), ежеседмично пробонабиране от умрели свине по време на отглеждането и кръвни проби 7 дни преди движение.

15,6 млн. лева изплатиха на стопани, засегнати от чума по свинете

15,6 млн. лева изплатиха на стопани, засегнати от чума по свинете

Обезщетенията си получиха 2 индустриални свинеферми, 1 фамилна ферма тип "А" и 12 стопани на стада

В обектите тип лично стопанство се упражнявал усилен контрол на регистрация и населване, инвентаризация на обектите от този тип, както и на такива с нерегламентирано отглеждане на свине.

Разработените мерки срещу АЧС целели недопускане на разпространението на заболяването. При констатиране на огнище на АЧС в обект за отглеждане на свине, се прилагат мерките за контрол и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете, съгласно нормативната уредба.

Огнище на Африканска чума по свинете в село Юнец, Варненско

Огнище на Африканска чума по свинете в село Юнец, Варненско

Пробите са потвърдени днес