Правителството одобри откриването на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет "Св. Климент Охридски". В новия център ще се провеждат научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и др. В него ще се обучават докторанти и подготвят млади учени в областта на компютърните науки и интердисциплинарните изследвания.

Основната цел на института ще е осъществяването на авангардни научни изследвания в областта на компютърните науки, както и подпомагането на бъдещото поколение от компютърни учени и инженери в България. Центърът ще привлича учени и студенти и ще съветва правителството в областта на политики, свързани с информационни технологии.

Вълчев предлага откриването на Институт за научни изследвания към СУ

Вълчев предлага откриването на Институт за научни изследвания към СУ

Откриването на института ще насърчи работата по научноизследователски проекти

Дейността на звеното ще се финансира от централния бюджет, висшето училище, от участие в национални и международни програми и проекти и от реализацията на създадени от него резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост.

Припомняме, преди месец министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предложи откриването на Институт за научни изследвания.