Първият етап от проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД включва преносен газопровод с дължина около 11 км. и газоизмервателна станция, разположена непосредствено до Компресорна станция "Странджа", които утре се въвеждат в експлоатация. Това са и първите 11 изградени километра от проекта "Балкански поток" на територията на България.

Разполагаме с първите видео кадри от строителните дейности на разширението на газопреносната мрежа по трасето на "Балкански поток" в участъка от българо-турската граница до българо-сръбска граница. 

Това написа във "Фейсбук" премиерът Бойко Борисов. В понеделник премиерът ще присъства на въвеждането в експлоатация на първия етап от проекта. 

Кадрите са от откритата строителна площадка района на Кнежа, Оряхово и Искър.

Трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин.

Борисов: Докато другите питат какви са ни отношенията, ние реализираме Балкански поток

Борисов: Докато другите питат какви са ни отношенията, ние реализираме Балкански поток

Страната ни остава в газовата игра, доволен Борисов

Той припомня, че през месец април 2019 г. "Булгартрансгаз" ЕАД определи за изпълнител на обществената поръчка участникът Обединение "Консорциум Аркад", с когото сключи договор на 18.09.2019 г.

Общата стойност на подписания договор при срок за изпълнение на дейностите до 615 календарни дни е в размер до 1.1 млрд. евро без ДДС.