28-годишният Карен Сардарян е първият получил статут на "лице без гражданство" в България. Той е роден в Грузия, с арменска националност, той пристига със семейството си у нас когато е бил само на 3 години. Липсата на гражданство на момчето е била голяма пречка за семейството му. Най-сериозните проблеми от липсата на документи Карен усеща след навършване на пълнолетието си.

"Нито можех да уча в университет, нито да започна нормална работа. Даже кабелна телевизия не можех да си включа без лична карта. Да не говорим да пътувам зад граница", сподели развълнуван Карен Сардарян след получаването на решението за да му бъде даден статута. Зам.-директора на дирекция "Миграция" Маргарита Делчева тържествено връчи документа на мъжа.

След изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България в края на миналата година процедурата за издаване на статут на "лице без гражданство" е възможна. Процедурата е въведена в българското законодателство в края на 2016 година, съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 година и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, които страната ни е ратифицирала.

Статут на "лице без гражданство" може да получи чужденец, който не се разглежда, като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

Делчева обясни, че процедурата не е дълга, а документът важи 2 години.

Карен Сардарян изрази огромната си благодарност към държавата и към работещите в дирекция "Миграция". Той сподели, че този документ ще промени живота му. Той смята да заведе приятелката си на екскурзия в чужбина, след което двамата да се оженят, а той да създаде собствен бизнес.

Върховния комисариат за бежанците към ООН приветства първия случай на предоставен статут на "лице без гражданство" в България.

Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България заявява: "Радвам се, че България се присъединява към тези 17 държави, въведеждайки тази добра практика."

"Лицата без гражданство сякаш са невидими и не съществуват. Чрез предоставяне на статут "лице без гражданство", България дава възможност за достъп до основни права и услуги. Това е стъпка, която в бъдеще може да доведе и до предоставяне на гражданство," допълва г-н Льо Рут.