Тестват специално ИТ приложение в парк "Бедечка". Идентифицира дървета и ги отбелязва на карта с няколко движения с пръст.

Уеб приложението може да идентифициране и паспортизиране хиляди видове дървета, само със заснемане.

С помощта на машинно самообучение (Machine Learning) след няколко секунди дървото бива разпознато и цялата информация се попълва автоматично.

За целта, необходимо е да посетите planz.zaralab.org през Chrome или Safari на мобилно устройство. Приложението е още в експериментален период и създателите разчитат на обратна връзка, включително и за различни проблеми. Засега само потребители със специални права, могат да регистрират неограничен брой дървета.