Змийско гнездо е открито в района на предпоследната спирка "Плажа" на автобусна линия № в район "Панчарево от експерти на РИОСВ - София.

След подаден сигнал от кмета на с. Кокаляне в региона е извършена проверка, съвместно с експерт - херпетолог от Национален природонаучен музей - БАН.

След нея експертите на столичната екоинспекция не са констатирали наличие на змии в района.

Забелязани са само екземпляри от вида Anguis fragilis (слепок), които представляват безкраки гущери.

Близостта на язовир "Панчарево" е предпоставка за наличие на водни змии от рода Natrix в района. Те могат да изминават километри от водоема, който обитават, твърдят от РИОСВ, като уточняват, че тези влечуги са напълно безопасни.

За района са характерни и други представители на семейство Смокове (Colubridae) - медянка (Coronella austriaca), смок мишкар (Elaphe longissima) и други, които също не са отровни и избягват срещата с човека.

Дребните гризачи представляват хранителна база за повечето змии и наличието им в околните вили и къщи провокира придвижването на влечугите към домовете на хората.

Единствената отровна змия, описана за района, е пепелянката (Vipera ammodytes), добавят експертите.

Повечето влечуги, срещащи се на територията на страната са застрашени от изчезване.
Една от основните причини за това е погрешната традиционно негативна нагласа на населението спрямо тях, което води до масовото им избиване, напомнят от РИОСВ.