121 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2020 година. Не са го направили пет партии: ПП "Балканска демократична лига", ПП "Движение за европейска интеграция", ПП "Движение на непартийните кандидати", ПП "Национал-демократична партия" и ПП "Обединена социалдемокрация".

Сметната палата ще уведоми прокуратурата за това, че една от неподалите отчети партии ПП "Движение за европейска интеграция" прави това нарушение за втора поредна година.

По-малко от половината партии се отчели за 2020 г.

По-малко от половината партии се отчели за 2020 г.

Два дни преди крайния срок

Освен това, отчетите на три партии - ПП "Български земеделски народен съюз", ПП "Движение експерти за регионите" и ПП "Новото време", са подадени след законоустановения срок, но са спазени изискванията на ЗПП относно формата, съдържанието и начина на представяне.

Ще бъдат глобени всички партии, които не са представили отчети, както и тези, чийто отчети са представени след законовия срок. Имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.