Националният план за възстановяване и устойчивост на България показва слаба амбиция в областта на опазването на биоразнообразието. Това заявяват от Сдружение за дива природа "Балкани", позовавайки се на доклад с обобщени оценки на последните версии на националните планове за възстановяване и устойчивост на десет държава от Централна и Източна Европа, сред които е и нашата страна. Анализът "Да съградим биоразнообразието отново" е изготвен в сътрудничество между EuroNatur и мрежата на Bankwatch за Централна и Източна Европа.

От СДП "Балкани" посочват, че в нашия План за целта са предвидени едва 0.27% средства от целия бюджет.

Те подчертават, че въпреки че държавите членки на ЕС са поели ангажимент 37% от средствата да бъдат изхарчени за климатични инвестиции и реформи, много малка част от тях са предвидени за опазване на биоразнообразието.

Националният план за възстановяване и устойчивост не бил в полза на екологията

Националният план за възстановяване и устойчивост не бил в полза на екологията

От АБВ искат и туризма да влезе там

Анализът за българския план посочва още само частични действия за адресиране на отворените от Европейската комисия наказателни процедури срещу България, свързани с управлението на Натура 2000 мрежата. Авторите на оценката сигнализират, че проектът за обновяване на напоителните системи в страната с бюджет от над 800 млн. лева може да има негативно въздействие върху биоразнообразието, което противоречи на принципа за ненанасяне на значими вреди и подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с Натура 2000.

Посочва се и че проектът не отговаря на националната стратегия в областта на управление на хидромелиорациите до 2030 г. , която предвижда редица реформи, сред които и закриване на бенефициента - "Напоителни системи" ЕАД. Инвестицията в нереформираната държавна компания е далеч от всякаква устойчивост, категорични са от СДП "Балкани".

В Националния ни план нямало нито устойчивост, нито перспектива

В Националния ни план нямало нито устойчивост, нито перспектива

Радев уверява, че служебният кабинет ще ревизира Плана

Докладът препоръчва включване на мерки, осигуряващи средства за поетите от страната ни ангажименти по опазване и възстановяване на природата, които не са предвидени в други оперативни програми за новия финансов период.

Посочва се, че Естония, Латвия, Полша и Словения не планират никакви средства за инвестиции в биоразнообразие, Словакия е предвидила 159 милиона евро за проекти свързани с темата (2,58% от стойността на целия план), а Хърватия, Унгария и България отделят под 1% от бюджета на плана по темата.

Ако тези страни членки не направят повече за опазване на природата, това може да попречи на постигане на амбициозните задачи, които стоят пред Стратегията на ЕС за биоразнообразието 2030, която е важен стълб на Зелената сделка, предупреждават от СДП "Балкани".