Плащането на за първата вноска за местни данъци и такса смет е до края на юни, съобщи Столична община.

Удълженият срок за първата вноска за такса смет, както и за 5% отстъпка при плащане в пълен размер на данък недвижими имоти и МПС изтича на 30 юни.

Ако се плаща на части, сроковете за данък сгради и МПС са: 30 юни - за първа вноска и 31 октомври - втора вноска. За плащане на такса смет, сроковете тази година са: 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

След тези дати започва да се начислява съответната лихва по закон.

ПИН-код, с който се правят справки или се плащат онлайн местните данъци и такси през е-страницата на Столична община може да бъде издаден във всяка от районните данъчни служби, след представяне на документ за самоличност.

Нормалният ритъм на работа във всички 22 районни данъчни отдела в София вече е напълно възстановен. Столичани могат да плащат местните си данъци и такси във всеки от отделите, независимо в кой район се намира имотът им. Други опции за издължаване е по банков път или чрез финансови посредници или чрез портал на Столична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf