На 75-годишна възраст почина видният български учен и общественик - академик Стефан Воденичаров.

Той е бивш председател на Българската академия на науките.

Стефан Борисов Воденичаров е роден на 1 септември 1944 г. Бил е зам.-директор и ръководител научна секция "Технологии и системи за защита" в Института по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика към БАН.

През 2008 г. е избран за председател на Съвет по икономическа политика към Българската стопанска камара. Става председател на БАН с 4-годишен мандат на 3 декември 2012 г.

Стефан Воденичаров оглавява и дава името си на инициативния комитет на левицата за изграждане на АЕЦ, който събира подписите, представени в НС, за провеждане на референдума на 27 януари 2013 г.

След като на 28 януари 2013 г. Сергей Игнатов подава оставка като министър на образованието, младежта и науката, Стефан Воденичаров е предложен за министър.

Той оставя трайна среда в българската наука и политика.

Стефан Воденичаров е награждаван многократно в редица области и за различни постижения. Има орден "Стара планина" - най-високото държавно отличие у нас.

Поклонението ще се състои на 11 юни от 11.00 часа в Големия салон на БАН.