35,8 млн. лв. са получили партиите в България от държавна субсидия, съобщиха от Сметната палата.

Приключен е ежегодният одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2015 г.

Проверени са 30 партии, получили държавна субсидия, ползвали предоставени от държавата и общините помещения или участвали в избори.

Резултатите от проверката са, че за 2015 г. партиите са получили най-голям относителен дял при финансиране на дейността им.

Не са установени нарушения на закона за политическите партии. Проверените средства от членски внос съответстват на отчетените, с изключение на една партия, която не е отчела членски внос в размер на 1730 лв.

14 политически партии са получили дарения на обща стойност 921 000 лв., се казва още в отчета.

Девет партии са направили дарения в общ размер на 493 000 лв. на фондации, за благотворителност, за обучение, подпомагане на нуждаещи се от лечение лица и др. За това са ползвали средства, както от държавна субсидия, така и от собствени приходи.

Констатирано е несъответствие по съществен аспект от управлението на имуществото от политическите партии, а именно неплащане на наем за повече от три месеца за ползвани от 9 партии държавни и общински помещения по 85 договора.