Властта съгласна с мерките на земеделските производители за подкрепа на сектора по време на пандемията. Допълнителни стимули за зеленчукопроизводството е поискал от премиера Бойко Борисов Красимир Кунчев, земеделски производител. По настояване на военния министър Красимир Каракачанов Кунчев се е срещнал със земеделския министър Десислава Танева и лично с Бойко Борисов. Според него именно при зеленчуците може да има ръст в рамките на една година. Затова и браншът трябвало да бъде подкрепен.

Допълнителни субсидии ще получат производителите върху доходите им, а не на площ. Те ще получат финансова помощ на база реализирана продукция. Така производителите нямало да укриват доходи. Ще се стимулира и издаването на фактури. Смятам, че това ще бъде работеща мярка, категоричен бе Красимир Кунчев. Министър Танева очаква подкрепата да бъде вмъкната в марка Covid-19 на МЗХ. Ведомството е изготвило още редица мерки за подкрепа на земеделието.

Еднодневните договори за земеделците стават многодневни

Еднодневните договори за земеделците стават многодневни

Сключилите такива договори е от 21 април 2020 г. до 24 април 2020 г.

Над 3000 земеделски производители от необлагодетелствани райони и които са отпаднали от подкрепата, също ще бъдат компенсирани. Помощи ще има и за отглеждане на кози и овце. Общо 175 милиона лева ЕС пренасочва към мерки за подкрепа на земеделието, благодарение на одобрената 6-та нотификация на Програмата от Европейската комисия. Нова подкрепяща мярка ще има за производството на грозде, стана ясно от думите на земеделския министър. Някои винопроизводители са увеличили двойно износа си заради това, че страната ни е известна в ЕС с добрите си мерки за борба с коронавируса.

Страната ни е инициирала промяната в обхвата на ПРСР още през есента на 2019 г., като 40 млн. евро от тези средства са по мярка 11 "Биологично производство". Приемът по мярката вече е отворен и производителите могат да заявяват площи, животни и пчелни семейства. По нея могат да кандидатстват и изцяло нови биологични производители, както и такива, които са на 5-тата година на заявяване. "Те могат да заявят за още една година за подпомагане", уточни земеделският министър.

Предстои отварянето на прием по мярка 5 "Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки". С тази мярка ще бъде подкрепен сектор "Животновъдство", предвид епизоотиите и повишаване на биосигурността в стопанствата. Предстои и прием и по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", отново за животновъдите. С част от прехвърлените средства се даде възможност за обявяване на целеви прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" за биосигурност.

Стопаните могат да заявяват площи, ако те попадат в новия обхват на необлагодетелствaните райони. Това са 60 землища, включени в НРЗ, в 11 области на страната в обхвата на директни плащания 2020. От тези 60 землища, 57 отпаднаха при дефинирането на необлагодетелствaните райони по мярка 13.2. Освен това, 3644 земеделски стопани които досега попадаха в обхвата на необлагодетелствaни райони по мярка 13.2, които отпаднаха с предефинирането, те ще получат отново компенсаторно плащане в размер на 25 евро за хектар, без ограниченията, които бяха за нивата на плащане според размера на декарите.