Земеделци могат да сключват договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за повече от един ден. С тях само за времето на извънредното положение се създават допълнителни възможности за използването на т.нар. еднодневни договори, които в този период могат да се сключват и за повече от един ден.

Право да ги използват за наемане на работна сила имат и регистрираните тютюнопроизводители, освен регистрираните земеделски стопани, като не е необходимо да се заплащат предварително осигурителни вноски. Според разпоредбите в ЗМДВИП договорите по новия образец могат да се сключват и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа. Ако бъдат сключени за повече от един ден, в тях трябва да бъде изрично вписан периодът на действието им.

Образецът на трудовия договор за повече от един ден, който действа за периода на извънредното положение, може да бъде изтеглен от сайта на ИА "Главна инспекция по труда" http://www.gli.government.bg/page.php?c=82

Земеделците с редица искания към държавата

Земеделците с редица искания към държавата

Това стана ясно след среща на Асоциацията на картофопреработвателите с Караниколов

От 21 април 2020 г. по електронен път ще се създаде възможност за предоставяне идентификационен номер за регистрация на всеки предоставен образец на договор. За периода до 21 април 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови договори по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация.

Сключилите такива договори е от 21 април 2020 г. до 24 април 2020 г.

Номерата могат да бъдат получени по електронен път през Портала или на място в Дирекциите "Инспекция по труда". След 21 април 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори според новите разпоредби, само след като получат образец с идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или на място в Дирекциите "Инспекция по труда".

Каракачанов с 4 предложения в помощ на родните земеделци

Каракачанов с 4 предложения в помощ на родните земеделци

Те вече са внесени в Министерския съвет

ИА "Главна инспекция по труда" напомнят, че наетите по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не губят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица.