Вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов внесе в Министерски съвет четири спешни мерки за подпомагане на част от българските земеделци.

Предложенията са следните:

1.Да се осигури безпрепятствен достъп на транспортните средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи. Транспортните средства да бъдат дезинфекцирани от населените места, от които тръгват, а работодателите да осигурят лични предпазни средства - ръкавици и маски. Предлага се промените да влязат в сила от 15 април.

Водачите навъпросните транспортни средства да се легитимират със служебни бележки с маршрута и списък на пътниците, издадени от юридически лица със съответния предмет на дейност или от регистрирани земеделски стопани.

Земеделци се отказват да произвеждат заради ниските цени на вноса

Земеделци се отказват да произвеждат заради ниските цени на вноса

80 % от земеделците у нас са на ръба на оцеляването

2. Да се осигури безпрепятствен достъп на хората, притежаващи и обработващи дворни места, до тях, за да се насърчи производството на плодове и зеленчуци за лично ползване.

Пропускът през контролно-пропускателните пунктове да става със служебна бележка, издадена от кметството или общината, в които се намира съответният личен имот, за да се контролира маршрутът на придвижване и да се избегнат злоупотреби.

3. Да се разшири обхватът на мярката "60/40" в помощ на малкия и средния бизнес, като тази мярка изрично да се прилага за сезонните работници от земеделския сектор и срещу предоставяне на трудов договор от страна на работодателя държавата да поема 60% от трудовото възнаграждение на работника плюс социалните осигуровки.

Нарушители по неволя: неуредици в антикризисното законодателство тревожат земеделци

Нарушители по неволя: неуредици в антикризисното законодателство тревожат земеделци

Искат баланс между ограничителните мерки и оцеляването

4. Министерският съвет задължава министърът на икономиката Емил Караниколов временно да спира вноса и продажбата на плодове и зеленчуци във времето на сезона на прибиране на българските плодове и зеленчуци до тяхното изчерпване на вътрешния пазар.

Промените целят да подпомогнат засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция, осигуряваща прехраната на българското население в условията на обявената пандемия.

Земеделци зоват да не превръщаме борбата с коронавируса в игра на глада

Земеделци зоват да не превръщаме борбата с коронавируса в игра на глада

Искат да работят при "специфичен режим на карантина"