Изтича срокът, в който се приемат молби за отпускането на целева помощ за отопление. Всеки, който желае да получи такива помощи, трябва да подаде декларацията си в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Крайният срок за подаване на документите е днес, 31 октомври.

Желаещите трябва да отидат в териториалните поделения на агенция "Социално подпомагане" и да попълнят формуляри по образец, с които да кандидатстват за отпускането на целевата помощ.
В случай, че лицата работят на трудов договор, трябва да представят документ за доходите си за 6 месеца назад. В молбата-заявление трябва да се попълни и бротя на членовете на семейството, както и съжителстващите лица, вида на недвижимите имоти, които имат.

Целевата помощ се отпуска за периода от 1 ноември 2016 до 31 май 2017 г., поясниха от социалната институция.