Спешните повиквания от телефони с номера 150, 160 и 166 ще се пренасочват към единния европейски номер за спешни повиквания 112 .

Това трябва да стане до 30 септември 2011 година, тъй като е необходимо време за подготовка на кадри за районните центрове 112.

Към момента общият брой на спешните повиквания за година към всички спешни номера е около 8 милиона. За 2009 г. на телефон 112 са приети около 4 милиона и 300 хиляди спешни повиквания.

Министерският съвет одобри и промени в Закона за здравното осигуряване. Функциите на досегашния директор на Националната здравна каса ще се осъществяват от нейния управител. Дейността му ще се подпомага от подуправител, вместо от досегашните заместник-директори.