Приключи удълбочаване на корабоплавателния път в района на остров Вардим, извършвани от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"( ИАППД).

От две години ИАППД има сключен договор за драгаж в българския участък на реката, на база на който се обезпечават габаритите на корабоплавателния път в критични за навигацията участъци и се осигурява устойчивост на плавателния канал.

В продължение на почти три седмици бяха издрагирани близо 139 000 m3. Драгажът започна на 05 до 18 юни 2020 г., а фарватерът беше разширен до 150 м при ниско корабоплавателно ниво.

Правят р. Дунав по-дълбока заради корабоплаването

Правят р. Дунав по-дълбока заради корабоплаването

Драгирането продължава 28 дни

Очаква се подписването на договори за доставка на мултифункционална драгажна техника, с която ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" да изпълни своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на река Дунав.

Новите драгажни съоръжения се доставят в рамките на проект, финансиран от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 на стойност приблизително 20 млн. лева.