Започна удълбочаването на плавателния път на река Дунав. Стартираха дългосрочните мерки за подобряване на условията за корабоплаване по реката. Удълбочаването ще става чрез драгаж.

Проектът е част от обществена поръчка за драгиране в общия участък на реката между България и Румъния.

С новодоставен кораб извършват хидрографни измервания на река "Дунав"

С новодоставен кораб извършват хидрографни измервания на река "Дунав"

Целта на измерванията е да се проучат дълбочините на реката и да се изготвят карти

Работата по корабоплавателния път ще продължи 28 дни. Действията по удълбочаването се извършват в района на остров Вардим, от км 545.000 до км 547.800. Островът е един от най-критичните участъци на българска територия.

В района ще бъдат изземвани наносните отложения по фарватера и депонирането им в близост до българския бряг.

Две самоходни смукателни драги възстановяват дълбочината на реката спрямо препоръките на Дунавската комисия. Контрол над действията осъществява ИАППД.

Да развиваме Дунавския регион заедно, призова Румен Радев

Да развиваме Дунавския регион заедно, призова Румен Радев

На среща с президентите на Австрия и Румъния