Днес в Съдебната палата, главният прокурор Иван Гешев и председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев, подписаха Меморандум за сътрудничество. На подписването присъства и изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов.

Документът предвижда Прокуратурата (ПРБ) и КСБ да си сътрудничат при нарушение. КСБ ще подпомага прокуратурата за проучването и прилагането на добри европейски и световни практики в противодействието на корупция, изпирането на пари и данъчните престъпления и ще сигнализира за всички констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна дейност от страна на юридически и физически лица.

Меморандумът за сътрудничество предвижда при необходимост КСБ да подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за разкриването на разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания, вкл. киберпрестъпления и изпиране на пари, касаещи строително-инвестиционния процес, данъчни и имотни измами и неправомерно управление на отпадъци .

Строежът във вододайната зона на София бил незаконен

Строежът във вододайната зона на София бил незаконен

Това става ясно след издаден констативен акт за извършен строеж без издадено разрешение и одобрени строителни книжа

През 2020 г. и 2021 г. Прокуратурата на Република България сключи Меморандуми за сътрудничество с КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ и АИКБ, УНСС.

Припомняме през 2019 година случаят със строежа на плаж "Алепу" придоби широк обществен отзвук. През 2020 година имаше протести на еколози, а през 2021 година съдът го обяви за незаконен.