Започват проверки за търговия със защитени видове пролетни цветя, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Ще бъдат проверявани пазари и търговски обекти за търговия на цветя.

Експертите по биологично разнообразие напомнят, че е незаконно да се продават малки букетчета или части от защитени растения за украса на букети, направени с видове от дивата природа. При установени нарушения се налагат глоби от 100 до 5 000 лева на физически лица, а на юридически - от 500 до 10 000 лева.

От 30 януари е в сила заповедта на министъра на околната среда и водите, с която се определя специален режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2019 г. Той се прилага за видове с трайна тенденция за намаляване и заплаха за естественото им разпространение в природата. Забранява се събирането на билки от 24 вида лечебни растения, сред които лечебна дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, жълт мак, бял риган, момина сълза, лечебна ружа и др. Някои от тях лесно се култивират и могат да бъдат отглеждани за търговски цели, но е забранено да се събират от находищата им в дивата природа. Тези забрани не включват количествата, събирани за лични нужди.

През тази година са определени допустими за събиране определени количества от 11 билки от естествените им находища извън територията на трите национални парка. Към тях спадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и др.

И тази година наричаният с различни имена чай - мурсалски, пирински или алиботушки (Sideritis scardicaGrisb.), е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна. Целта е да се възстановят находищата му в природата.