Въвеждат по-строги мерки в Стара Загора от 18 до 31 март, обяви директорът на РЗИ д-р Станимир Станков. Причината е нарастващият брой на новите случаи на COVID-19. Според новата заповед учениците от 5 до 12 клас ще преминат към онлайн обучение. Преустановяват се и всички групови извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за деца от предучилищното образование и ученици от начален етап на училищното образование, като не се допуска смесване на деца от различни паралелки.

Изключение се допуска и за провеждане на състезания и олимпиади в присъствена форма в учебните заведения при заетост на местата до 50% от общия капацитет на помещението, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително носене на защитни маски за лице.

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително носене на маски.

И във Враца и Габрово въвеждат по-строги мерки срещу COVID-19

И във Враца и Габрово въвеждат по-строги мерки срещу COVID-19

Заради увеличаване на заразените

Културни и развлекателни мероприятия могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Всякакви спортни прояви в областта, независимо дали на открито или закрито, следва да се провеждат без публика. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито (изложения, фестове, фестивали, събори, празници, базари, панаири и други).

Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии). Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ само ако са придружени от техен родител. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.). На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска.

В Сопот детските гради и ясли затварят до 26 март

В Сопот детските гради и ясли затварят до 26 март

Такава заповед издаде кметът на града

Продължава работата от вкъщи за тези, които имат такава възможност. Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито. Участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1,5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица.