Работодатели и синдикати съгласни джипитата да пращат на тест за COVID-19 по телефона. Това стана ясно по време на онлайн заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Електронните направления и електронните предписания ще се издават и съхраняват чрез специализиран медицински и аптечен софтуер, с който разполагат лечебните заведения и аптеките, сключили договор с НЗОК, и няма да се изисква предоставянето им от пациентите при посещение на съответните лечебни заведения или аптека.

След направен антигенен тест джипитата не можели да издават направление за PCR тест

След направен антигенен тест джипитата не можели да издават направление за PCR тест

Това поясни общопрактикуващият лекар и член на УС на БЛС д-р Гергана Николова

С предложените промени ще се облекчи работата на лекарите в извънболничната и болничната помощ и ще се улесни достъпът на здравноосигурените лица до консултации, медико-диагностични изследвания, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Социалните партньори постигнаха единодушна подкрепа за проекта на Постановление.