Предложението за използване на водите от двата напоителни язовира "Ахелой" и "Порой" за преодоляване на "водната криза в Бургас" е в нарушение на българското законодателство и европейските норми, защото не предвижда обособяването на санитарно-охранителни зони.

Обсъждат язовирите "Порой" и "Ахелой" дали да са само за питейни нужди

Обсъждат язовирите "Порой" и "Ахелой" дали да са само за питейни нужди

Експерти искат да бъдат и за напояване

Това се казва в позиция на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие), изпратена от пресцентъра на партията. 

Тя е във връзка с решението на Министерския съвет да се предоставят безвъзмездно за питейно-битово водоснабдяване и управление язовирите "Ахелой" и "Порой" на областния управител на област Бургас.

От МИР подчертаха, че ако правителството не отмени незабавно своето решение, ще пуснат сигнал до прокуратурата и ДАНС.

Обмислят обявяване на частично бедствено положение в общините Поморие и Ахелой

Обмислят обявяване на частично бедствено положение в общините Поморие и Ахелой

Заради опасността от водна криза

"Първо е напълно невъзможно до март 2021 година да бъдат изградени две пречиствателни станции, три помпени станции, две язовирни стени, две водовземни кули и 10 км. водопроводи и второ това е в пълно нарушение на законите вкл. Наредбата за санитарно-охранителните зони", каза по този повод председателят на ПП МИР инж. Симеон Славчев.

Според него, предвидените съоръжения са напълно излишни и ще доведат до увеличаване цената на водата поради допълнителните средства за тяхната поддръжка и експлоатация.

Според ПП МИР съгласно графика на МОСВ в момента има 108 млн. м3 вода в яз. Камчия т.е. на 47% е пълен и няма данни за бедствено положение.

От партията подчертават, че сега започват и валежите и ако не се изпускат язовирните води заради ВЕЦ Камчия, както е ставало досега, яз. Камчия ще бъде запълнен най-късно до края на месец март, така както е ставало и през всички изминали години.

От партия МИР припомнят, че самият министър на околната среда и водите Емил Димитров е установил разлика между ежемесечните водни количества преминали през ВЕЦ Камчия и ПСПВ Камчия, което означава, че е изтичала вода от язовира в реката, за да работи и печели ВЕЦ Камчия.

Средствата за изграждането на язовирите - 60 милиона лева, са осигурени, а областният управител на Бургас Вълчо Чолаков не очаква да има спънки по процедурите за реализацията на проекта.

 Ревизоро: Ще се въведе извънредно положение в района между язовирите  „Порой“ и „Ахелой“

Ревизоро: Ще се въведе извънредно положение в района между язовирите „Порой“ и „Ахелой“

Не ми трябва рейтинг, ще приключа мандата и ще си отида на село

Следващата седмица ще бъде обсъдено обявяване на частично бедствено положение в общините Поморие и Ахелой, за да може да се реализира бързо проектът, съобщи Чолаков.