Събрани са над 50 тона стари пестициди през последния месец. Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който днес провери акцията по разчистване на склад с негодни за употреба препарати за растителна защита в старозагорското село Елхово.

Той обясни, че на някои от местата се налага да се копае, тъй като пестицидите са заровени, някои са в бетонни резервоари, засипани с цимент или земя, а други са в полуразрушени складове. Според екоминистъра обаче най-опасни са тези, които са на територията на бившите селскостопански летища, защото са с висока концентрация.

Той подчерта, че препаратите са изключително опасни, тъй като са правени през 60-те години и не отговарят на никакви стандарти.

Намериха тонове опасни пестициди в Старозагорско
Обновена

Намериха тонове опасни пестициди в Старозагорско

Те ще бъдат изгорени извън страната

Ревизоро припомни, че през миналата година 3700 тона стари пестициди са били унищожени по българо-швейцарската програма. Тази година процесът продължава и ако бъде осигурен достатъчен финансов рескурс, се очаква в рамките на година и половина-две да може да се изчисти всичко.

Днешната акция в село Елхово е в изпълнение на дадените указания от Върховната административна прокуратура за незабавно изчистване на обекта поради опасност от замърсяване на вододайна зона. 

Ревизоро разпореди проверки на складовете с пестициди

Ревизоро разпореди проверки на складовете с пестициди

Проблемите със залежалите пестициди датирали от 1990 година

По-късно през деня екоминистъра провери и изпълнението по почистването на пестициди в два склада в старозагорското село Яворово, които бяха разкрити на 27 август тази година. Той установи, че там старите пестициди от двата склада вече са изчистени и преопаковани.

Обектите са част от започналите проверки на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.