Откриха тонове опасни пестициди в Старозагорско.

Днес беше извършена проверка на МОСВ и прокуратурата в село Яворово в района на бившето ТКЗС.

Пестицидите се съхраняват на мястото от 80-те години на миналия век досега. Намерени са в селскостопански постройки.

Единият склад е с полуразрушени стени и без покрив и в него по данни на МОСВ се съхраняват 2000 кг негодни пестициди. Другият също е полуразрушен като в него са оставени 1000 кг и 25 л пестициди с изтекъл срок на годност. И двата склада са необозначени и са неохраняеми. Препаратите в тях са лесно достъпни и това създава риск от замърсяване.

Предстои да бъдат прибрани в специални бидони и да бъдат изнесени извън страната, където ще бъдат унищожени.

Френски експерти правят проучване на място. На обектите в с. Яворово вече работят и експерти от подразделението Tredi на френската Seche Group, специализирана в управлението на опасни отпадъци. Те разполагат с апаратура, която прави експресен анализ и на място се определя какъв е типът на пестицидите и как по-безопасно да бъдат третирани.

Директорът на дирекция "Опазване на почвите" към МОСВ Славея Стоянова обясни, че има пестициди, които съдържат живак, арсен и сяра.

Екоминистърът Емил Димитров подчерта, че пестицидите няма да се изгарят у нас. По негови думи откритото в момента ще бъде събрано, транспортирано и обезвредено в чужбина. Министърът увери, че се изпълняват указанията на ВАП и се прави всичко възможно максимално бързо и в рамките на утвърдения от Министерския съвет за тази година бюджет, негодните за употреба препарати за растителна защита да се преработят и да бъдат изнесени в чужбина. 

Резултатът е да сме сигурни, че тези пестициди повече не представляват опасност за здравето на хората и за замърсяване допълнително, посочи Десислава Пиронева, заместник-главен прокурор.

Междувременно областният управител на Стара Загора Гергана Микова е отправила молба към министър Димитров за съдействие в дейностите по премахване и обезвреждане на нерегламентирано съхранявани негодни за употреба препарати за растителна защита, да бъде включен още един рисков склад, който е на територията на областта.

РИОСВ е открила опасни пестициди на общо 17 места 3 - в област Ямбол и 14 - в област Стара Загора. В изпълнение на проекта в съоръжения на територията на Франция, Швейцария, Германия и Белгия са обезвредени 3 845 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада в страната.