Правителството реши днес да осигури допълнително финансиране за модернизация на пътя Калотина - Софийски околовръстен път.

Парите ще бъдат осигурени като допълнителни финансови средства от държавния бюджет. Сумата е в размер до 158 292 784 лв. за модернизиране.

С 258 млн. лв. ремонтират 31 километра път към Калотина

С 258 млн. лв. ремонтират 31 километра път към Калотина

Пътят е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и подобрява връзката между България и Сърбия

Предвижда се проектът да бъде изпълнен със средства по Механизма за свързване на Европа и от държавния бюджет. Планираната обща стойност е 177 милиона лева. Финансовият ресурс по механизма е 47 374 227 лв.

Републиканският път ГКПП "Калотина"-СОП е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и осигурява връзка към трансевропейски коридор "Ориент/Източно Средиземноморски". Трасето е част от направлението Лондон - Будапеща - Белград - Ниш - София - Пловдив - Истанбул - Калкута. Това трасе представлява най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток.

Одобриха строежа за АМ "Калотина-София"

Одобриха строежа за АМ "Калотина-София"

Цената е 115 млн. лева за три пътни възела, две пресичания на ж.п. линии и др.

Планираната модернизация цели да подобри трансграничната връзка между България и Сърбия, да помогне за постигане в голяма степен на завършеност на магистралната мрежа по направлението запад - изток на българска територия, ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят комфортни и безопасни условия за движение.

В участъкът, който предстои да бъде модернизиран, се включва строителство на автомагистрала с дължина 14,5 км и габарит 25,5 м, както и множество съоръжения като мостове, надлези, подлези, пътни възли и тунели за преминаване на едри бозайници.