Всички служители в регионалните здравни служби ще получат увеличение на заплатата. Повишенията ще бъдат във всичките 28 служби РЗИ и ще се считат в сила от 1 януари в съответствие с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Закона за държавния бюджет за 2018 г. предвижда средства за увеличение на минималната работна заплата, както и за увеличение на заплатите на работещите в системата на МЗ. Средното увеличение на заплатите за РЗИ е 18%.На някои места повишението ще бъде повече в зависимост количеството на персонала.

Сумата за повишението ще бъде изплатена със задна дата с мартенската заплата на служителите. Данните на здравното ведомство сочат, че средната заплата на служителите в РЗИ е около 640 лв. на месец. След увеличението се очаква тя да стане 754 лв.

Освен за увеличение на заплатите на служителите в РЗИ, в бюджета на МЗ има заложени пари за увеличение на доходите на служителите в държавните психиатрични болници, в домовете за медико-социални грижи за деца, в Националния център по трансфузионна хематология и в регионалните центрове по трансфузионна хематология:

  • В центровете по трансфузионна хематология увеличението на заплатите 730.9 хил. лв. Със средствата се очаква средно увеличение с 11.5 %.
  • За държавните психиатрични болници увеличението на разходите за персонал е в размер на 2 449.6 хил. лв. Със средствата се очаква средно увеличение с 13,0 %.
  • За домовете за медико-социални грижи за деца разходите за персонал са увеличени с 1 067.3 хил. лв. Със средствата се очаква средно увеличение на работните заплати със 7,0 %.

За тази година е предвидено увеличение на разходите за персонал на работещите в центровете за спешна медицинска помощ.