Поставят допълнителни жилищни контейнери за настаняване. Част от тях са свързани с увеличаване на капацитета на центровете от затворен тип за настаняване на чужденци.

Контейнерите ще бъдат разположени на вече обособени площадки в центровете за чужденци на от затворен тип в гр. Любимец и гр. Елхово. Въпреки че капацитетът на центровете не е запълнен, основната цел е да се осигури по-голяма площ и безопасност съгласно противоепидемичните норми както за настанените, така и за персонала.

Едва 42% от българите склонни да подкрепят интеграцията на бежанците

Едва 42% от българите склонни да подкрепят интеграцията на бежанците

Ролята на омбудсмана е много важна

Процедурата по настаняване на чужденци включва медицински преглед и антигенен тест за Covid-19. Следва задължителна карантина в отделен сектор, съгласно Указанията за настаняване на чужденци на Медицинския институт на МВР.