ВКС оправда четиримата подсъдими за срутилата се сграда на ул. "Алабин", която уби две момичета. Инцидентът стана на 19 септември 2006 година.

Тричленният състав на ВКС приема, че касационните жалби и протест са неоснователни. В мотивите на ВКС се подчертава, че по делото липсват доказателства за разрушаване на стени не само от посочените в диспозитива четирима работника, но и от когото и да е било. Според ВКС се налага извод, че именно конструктивните и експлоатационни проблеми в сградата са основните водещи фактори за срутването на южната фасадна стена, а дейността по махане на мазилките само е подпомогнало падането ú, но не е основна причина за това.

Подсъдимият Кирчев не е бил уведомен от пълномощника на предишните собственици на сградата за извършения оглед от НИПК през 2003 г., нито за дадените предписания от кмета на СО - район "Средец" със заповед от 09.12.2003 г., нито му е предал документите. Посочените документи не са били връчени на подсъдимия Кирчев след закупуване на сградата нито от СО - район "Средец", нито от "БКС - Средец" ЕООД. Освен това, при застраховането на сградата (договор от 22.08.2006 г.) е било отбелязано, че тя е в добро състояние. Доколкото подсъдимият Кирчев не е знаел за конструктивните проблеми на сградата, което незнание не може да му се вмени във вина, той не е споделил за тях и с подсъдимия Симеонов, с чието дружество е сключил договор за ремонт. Подсъдимият Манчо Иванов, чийто ЕТ "Медия - Манчо Антонов" е сключил договор за ремонт, макар и да е работил на обекта, също не е знаел за проблеми в конструкцията на сградата

Съдебният състав на ВКС изцяло споделя извода на САС, че липсват доказателства, установяващи по несъмнен и категоричен начин наличието на пряка причинно-следствена връзка между извършваните в сградата дейности и настъпилия вредоносен резултат.

Припомняме, подсъдими за инцидента бяха собственикът на сградата Георги Кирчев, управител на фирма "Хрисома", инженер Петър Петров, натоварен да контролира ремонта на сградата, Николай Симеонов, управител на "А3-Архитектура и изпълнение", и строителят Манчо Антонов, собственик на фирмата за ремонти ЕТ "Медия Манчо".

След 13 години демонтират част от сградата убиец на столичната ул. "Алабин"

След 13 години демонтират част от сградата убиец на столичната ул. "Алабин"

14 години ламаринените загражденията пазят скелета на сградата-убиец

Четиримата бяха оправдани и на предишните две инстанции. Така 15 години след смъртта на 26-годишната Деница Ченишева и 24-годишната Петрина Христова виновни за случилото се няма.

По време на едно от делата, представител на собствениците на съседна сграда заяви, че падналата сграда е била в окаяно състояние.

Теренът е частен. Статутът е определен след дългогодишни съдебни битки. Бившият магазин "Бонжур" се е помещавал в общинска сграда, която по волята на частния собственик трябва да бъде съборена. Към момента няма внесено инвестиционно намерение за строителство върху терена.

В годините назад проверка в Търговския регистър показа и, че един от собствениците на сградата е фирма "Хрисома" ООД. Тя е на близките до Иван Костов Георги и Мая Кирчеви е един от големите длъжници на КТБ. Дружеството е теглило 2 кредита от банката на обща стойност 1,67 млн. евро.

Първоначалната информация след фаталното срутване е, че сградата на столичната ул. "Алабин" е изцяло незаконна. Нейното досрутване започна още на 21 септември 2006 г.

Делото "Алабин" - бяло знаме или червена лампа

Делото "Алабин" - бяло знаме или червена лампа

Оказа се, че в България няма кой да понесе отговорност - нито морална, нито наказателна за нелепата смърт на две млади жени. А в случая дори не можем да упрекваме Темида, че е била сляпа