На съд отива бивш съдружник във фирма за незаконно присвояване и неизгодна сделка в Перник.

През 2016 г. обвиняемият Д.Р. и негови приятели - Е.П. и А.С. основали фирма за строителство. Изрично било прието, че и тримата управляват дружеството както заедно, така и поотделно.

Година по-късно възникнал спор между обвиняемият и неговите сътрудници. Той решил да прекрати работата си във фирмата и да започне друга дейност.

В тази връзка отправил писмено предизвестие до Общото събрание. Съобразно разпоредбата на Търговския закон, започнал да тече регламентираният тримесечен срок, след изтичането на който настъпва автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и съдружникът губи качеството си на такъв.

Обвиняемият Р. продал на А.С. 20 броя от притежаваните от него дружествени дялове, а на Е.П. - останалите 15 броя.

След като приключили взаимоотношения с Д.Р., двамата съдружници решили да проверят цялата счетоводна документация. Било установено, че бившият им съдружник три дни преди проведеното извънредно общо събрание и все още в качеството си на управител сключил множество договори от името на дружеството и извършил финансови операции, за които П. и С. не били известени.

С договор за покупко-продажба била продадена техника на фирмата за сумата от 122 700 лева. Същата няколко дни по-късно била препродадена на друга новоучредена фирма с едноличен собственик - майката на обвиняемия.

В резултат на това за дружеството възникнала значителна вреда на стойност 39 270 лева. Освен това, към онзи момент, то нямало необходимост от тази продажба с оглед придобиване на финансов ресурс.

Наред с това, в качеството си на управител на фирмата Д.Р. изтеглил от банковите сметки на дружеството 182 550 лева.

Предстои наказателното производство срещу обвиняемия за сключване на неизгодна сделка и за присвояване на чужди парични средства в големи размери, които му били връчени и поверени да ги пази и управлява, да продължи в съда.