Със 6.5% е намалял износът на България за ЕС за периода януари-юни 2020 г. Това сочат данните на Националният статистически институт (НСИ). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (43.1%).

Същевременно вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2020 г. спада с 12.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 17 273.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия

През юни 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 968.1 млн. лева.

През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 10 666.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54.0% от износа за трети страни.

ЕЦБ поема надзора на 5 български банки

ЕЦБ поема надзора на 5 български банки

"Уникредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, "Райфайзенбанк" и "Юробанк"

През юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 510.9 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2020 г. намалява с 13.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 12 856.0 млн. лева . Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юли 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада със 17.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 896.4 млн. лeвa.

АИКБ осъжда политическата намеса в бизнеса

АИКБ осъжда политическата намеса в бизнеса

Държавните органи нямали място в предприятията

През периода януари - юли 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 31 111.3 млн. лв., което е със 7.5% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През юли 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 785.2 млн. лв. и намалява с 10.7% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юли 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 33 249.5 млн. лв. или с 12.8% по-малко спрямо същия период на 2019 година. През юли 2020 г. общият внос на стоки намалява с 15.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 016.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - юли 2020 г. и е на стойност 2 138.2 млн. лева

През юли 2020 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 231.5 млн. лева.