Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир. Каквато и да била намеса в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва. Това се заявява в официална позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

От организацията са категорични, че расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост и напомнят за акцията отпреди дни в "Хиполенд". Освен това дават пример със законопроекти за заграбване на "спящите акции" или нововъведенията в Наредба Н-18, съпроводени с ненужни разходи за бизнеса.

Според АИКБ на това се дължи незадоволителният размер на инвестициите през последните години.

Сдружението за модерна търговия притеснено от проверките в "Хиполенд"

Сдружението за модерна търговия притеснено от проверките в "Хиполенд"

Надява се те да не са реакция заради заявената гражданска позиция

Те посочват пряката връзка между липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, както и лошото регулиране и корупцията с ниското равнище на инвестициите и по-ниските ръстове на БВП и жизненото равнище.

"При такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната така, както направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така България отново губи - и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще", заявяват от Асоциацията.

Те подчертават, че гражданско и партийно действие се прави извън предприятията и държавните органи нямат място в тях по повод на политически изяви на свързани с тях лица.

Според АИКБ основните вътрешни задържащи фактори на бизнеса са: проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес; недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки; корупцията; закъсняването на електронното управление; ценообразуването на енергоносителите по непазарен и лобистки начин; ниското качество на законодателството и законотворчеството и избирателното приложение на законите.

От АИКБ изтъкват и нови злокобни практики, като рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес и сплашване чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание.