Има какво да се направи и да се подобри отношението към Агенцията за българите в чужбина. Това заяви пред БНР новият директор на Агенцията проф. Илия Гюдженов.

По негови думи основните проблеми са свързани със спазването на срока с удостоверителната дейност, тъй като на Агенцията е възложено да издава удостоверения за български произход.

Той обясни, че са забавени много преписки, особено получените по дипломатически път - т.нар. консулски преписки. Гюдженов обае изрази надежда, че до месец-два въпросът ще бъде решен.

При всички останали заявления, които се подават на гише в Агенцията, стриктно се спазвал едномесечният срок за разглеждане на преписката и произнасяне по нея.

Шефът на Агенцията препоръча на гражданите да си подават заявление за издаване на документ за български произход в консулските служби и посолствата ни в съответните страни.

Той подчерта, че капацитетът на Агенцията е ограничен - в нея работят общо 25 души. Според него броят на служителите трябва да се увеличи до общо 40-42 души.