Не бихме могли да се съгласим с всички неверни коментари и лъжи, които директно атакуват нашата репутация и поставят под въпрос законността на нашите действия. Това се посочва в официална позиция на собственика на фермата за насекоми в село Лозен - "НАСЕКОМО", по повод възникналото напрежение в последните дни и притесненията на местните.

От фирмата обаче заявяват своето уважение към жителите и правото им да изразят тяхната гледна точка и изразяват готовност за диалог с хората от селото. Целта е по мирен път да бъде представена коректна информация, която свидетелства, че собственикът е спазил всички законови процедури във връзка с опазването на околната среда и най-вече, че проектът няма да навреди на качеството на живота на местните по никакъв начин.

От "НАСЕКОМО" са категорични, че не извършват никакви производствени дейности на място и към този момент не са внасяли мухи и ларви на обекта, от който не излизат никакви емисии (включително миризми и зловония).

Те подчертават, че дейността им е строго регламентирана и контролирана от БАБХ, както и синхронизирана с изискванията на европейските структури. Насекомите се изхранват само с позволени от ЕС продукти.

В с. Лозен ще бъдат използвани пшенични трици (вторичен продукт от производство на брашно). Триците са сухи, нямат миризма и се снабдяват от регистрирани мелници. За изхранването на ларвите е забранено да се използват плът от други животни или насекоми, отпадъци от всякакво естество, както и фекална маса и ние строго спазваме тези регулации, подчертава се в позицията.

Жителите на село Лозен на протест заради ферма за ларви
Обновена

Жителите на село Лозен на протест заради ферма за ларви

Решени са на крайни мерки

Те отричат при производството да депонират остатъци от разлагащи се ларви.

"Цялата маса на ларвите, които отглеждаме, се използва за производство на крайни продукти и няма никакви остатъци (включително и от органична маса). Произвеждаме протеин и масло от насекоми, които се използват като съставка в храни за домашни любимци. Остатъците от производството продължават своя живот като естествен почвен подобрител, използвана от много български биоферми в България. Нашето производство е безотпадно - освен гореизброените продукти не остават никакви органични или други отпадъци. Изключение правят битовите отпадъци, които не са пряко свързани с производствения процес", поясняват от фирмата.

Относно обвиненията, че домовете на местното население са нападнати от мухи, те подчертават, че видът мухи естествено се намира в България от няколко години и не е повод за притеснение. Освен това този вид мухи няма интеракция с хора и с човешката среда за разлика от други насекоми.

От "НАСЕКОМО" посочват, че нито в България, нито в ЕС не съществува забрана за разполагане на подобни фабрики в близост до населени места.

Те уверяват, че спазват всички закони, правила и процедури, валидни в страната. Компанията е стартирала процеса на кандидатстване през май 2021 г. и е завела съответната документация в РИОСВ в началото на юни. Екоинспекцията не е установила пречки за дейността. Като следваща стъпка, компанията е внесла документите си в искане на разрешително за строеж и промяна в статуса на настоящата сграда в общината в края на септември.

На 20 октомври от фирмата са изпратили писмо до неправителствената организация Сдружение "Развитие за Лозен" в опит да разяснят повече за използваните технологии.

Те са се обърнали и към кмета на с. Лозен да съдейства за провеждането на диалог с местното население, за да имат възможност да съобщят достоверна информация за дейността си.

От фирмата изразяват надежда, че ще могат да проведат разумен разговор с всички заинтересовани граждани със съдействието на местната власт.