Въвеждат солидарна отговорност за източване на ДДС. Текстове за това приеха депутатите в Закона за данъка за добавената стойност, по който дебатираха около пет часа.

Солидарна отговорност се реализира когато регистрирано лице е знаело или е било длъжно да знае, че данъкът няма да бъде внесен и това е доказано по реда на съответни текстове от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), прие мнозинството.

Излиза, че фирмите трябва да проучват партньорите си, за да не носят отговорност вместо тях при евентуално източване на ДДС.

Това по мнението на Мартин Димитров от СДС е невъзможно и на практика означава, че всяка фирма, която решат данъчните, може да е виновна.
Индивидуалната вина не може да е солидарна или споделена, категоричен е той.

Гласуваният текст предполага по думите на Димитров държавата или данъчните да могат да правят каквото си искат с българския бизнес.

СДС ще направи всичко възможно за отпадането на текста за солидарната отговорност, заяви Мартин Димитров. Един такъв текст не е нито пазарен, нито демократичен, нито мястото му е в 21 век, заяви още той.

Гласуваните текстове за солидарната отговорност са в тази посока, че който участва в бизнесверигата има информация кой е доставчикът, на кого доставя той и би могъл да знае дали има процес на източване и съответно да не го допусне, поясни след гласуването председателят на бюджетната комисия Петър Димитров.

Ако участникът в бизнесверигата докаже, че не е знаел и няма отношение към източването на ДДС, той не носи отговорност.

Петър Димитров поясни още, че данъчната администрация трябва да докаже пред съда, че участникът в бизнесверигата е знаел, бил е информират, че е участвал в това източване и носи отговорност.

Не може да има заплаха за коректните данъкоплатци, които си плащат ДДС и след това си го възстановяват, смята Петър Димитров.