Агенцията за социално подпомагане проверява случая с изнасиленото момиче от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Мечтатели".

Припомняме, случаят е от 21 октомври. Двама афганистанци бяха арестувани за деянието. По-късно обаче двамата бяха освободени заради това, че са непълнолетниа днес съдът отново ги върна в ареста.

При инспекцията е било установено, че децата, които са настанени в центъра, живеят при много добри условия. Създадена е и необходимата организация за качествено предоставяне на социалната услуга.

Основната препоръка в изготвения доклад, който ще бъде предоставен на дирекция "Закрила на детето", е, че са нужни мерки за засилване на контрола по спазването на вътрешния ред и вечерния час.

Социалните спасиха три деца, живеещи в бивш супер

Социалните спасиха три деца, живеещи в бивш супер

Майката и бабата ги хранели предимно с кисело мляко

От Агенцията за социално подпомагане посочват, че извършват редовен контрол чрез планови и извънредни проверки на предоставяните услуги в специализирани институции и на социални услуги в общността, като от началото на годината са проверени 223 социални услуги. При проверките не са били открити системни нарушения.

В случаите, в които са установени нарушения, се правят предписания и препоръки, които се изпълняват от доставчиците на съответните социални услуги, съобщават от Агенцията.

Във връзка с въпросния сигнал се е провела среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. На срещата е решено детето да бъде насочено към външен доставчик за ползване на социална услуга в общността, където да се работи със специалисти за преодоляване на последиците от преживяното насилие. С момичето работи активно и психолог.

Върнаха в ареста 2-та афганистанци, изнасилили момиче в София

Върнаха в ареста 2-та афганистанци, изнасилили момиче в София

Заседанието бе при закрити врата