2015 година беше трудна, изпълнена с много предизвикателства, на финала обаче резултатите са положителни.

Това отчете екоминистърът Ивелина Василева на пресконференция по повод дейността на ведомството през изминалата година.

Василева подчерта, че са работили усилено по основните приоритети на МОСВ. Нейната гордост обаче, както самата тя призна, е оперативната програма „Околна среда”, по която са разплатени 3,45 млрд. лева. По думите на Василева това са близо 100% от бюджета на програмата.

От ноември 2014 година, когато е началото на мандата й, са разплатени 1,14 млрд. лева, подчерта доволно тя. Екоминистърката изтъкна, че успешно са приключили 237 проекта, а успешно са изградени 44 пречиствателни станции, като предстои до края на годината да бъдат готови още 6.

В сектор Отпадъци 15 регионални депа са готови, а до края на годината ще бъдат готови още 4 депа за твърди битови отпадъци.

Василева представи и 4-те закона, които са били приети през 2015 година: Законът за водите, Законът за опазване на околната среда, Законът за чистотата на атмосферния въздух и Законът за химичните вещества и смеси.

Тя подчерта, че в началото на мандата си тя е заварила открити 15 наказателни процедури спрямо България, а към момента те са намалели с 5.

Очаквано министър Василева подчерта, че 2015 година е година на климата в контекста на проведената конференция в Париж, където се стигна до глобално споразумение между държавите.
По думите на Василева през изминалата година България е генерирала приходи в размер на 236 млн. лв. от продажбата на емисии на парникови газове.

71% от тези средства отиват към националния фонд за енергийна сигурност. Средствата ще бъдат използвани също и за дейности по ограничаване на измененията на климата.

Особено внимание министър Василева отдели на контролната дейност на министерството. През 2015 г 16-те регионални инспекции са извършили 20 620 проверки на 18 499 обекта. Съставени са 965 акта. 1049 наказателни постановления. Глобите от тях са 5,045 млн. лева.

През изминалата година са издадени и 37 броя заповеди за спиране на обекти, като тази мярка се прилага до привиждането им о съответствие с правилата за опазване на околната среда.

1565 проверки са извършени на общините във връзка с нерегламентирани замърсявания по поречията на реките. По този повод са издадени 104 акта и 75 наказателни постановления. Глобите са 171 900 лв. Парите, събрани от глоби, се разходват само за проекти, свързани с опазване на околната среда, подчерта Василева.

Попитана за финансови корекции по проекти, по които са установени нарушения за старата оперативна програма "Околна среда”, Василева уточни, че точният размер ще стане ясен след затваряне на програмата. Все пак тя посочи, че около 190 млн. лв са наложените финансови корекции.