България като член на ЕС е задължена да изгради ефективна система за търсене и спасяване на хора по море, която да започне да действа в най-кратки срокове и да постига оптимални резултати.

Нужно е да се вземат спешни мерки за преоборудване на техниката, с която разполагат страните от Черноморския регион.

Това е заявил министърът на транспорта Петър Мутафчиев днес, след като се е запознал с изпълнението на проект за усъвършенстване и повишаване на ефективността на българската система за търсене и спасяване на хора по море, предаде.

Проектът се разработва съвместно от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Агенцията за морска сигурност и брегова охрана на Обединеното кралство.

Туининг проектът беше подписан на 15 август 2007г. и е финансиран по програма ФАР.