Стартира проект за изграждане на Западен околовръстен път за гр. Пазарджик, който цели извеждане на тежкия трафик извън града. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния парламентарен контрол, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Срокът за подаване на офертите е до 11 март 2021 г. Прогнозната стойност за обекта 67 350 000 лв. и ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет чрез програмата "Ново строителство".

След осигуряване на необходимия финансов ресурс ще бъдат предприети действия по възлагане изпълнението на ремонта, се казва в друг отговор на министър Аврамова на въпрос за състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път ІІ-37.

Извозиха над 100 кг опасни отпадъци от незаконно сметище в Пазарджик

Извозиха над 100 кг опасни отпадъци от незаконно сметище в Пазарджик

За обезвреждане са предадени 500 лампи, съдържащи живак

За обекта фирмата изпълнител по договора за текущ ремонт и поддържане е представила в ОПУ - Пазарджик технологичен проект за обекта. Той е съгласуван с Института по пътища и мостове и община Пазарджик. За част "Постоянна организация на движението" е представено и становище от ОД на МВР - гр. Пазарджик, сектор "Пътна полиция".

Проектът включва ремонт на конструкцията на съоръжението и привеждането ѝ към изискванията за устойчивост при земетръс. Габаритът и товароносимостта на моста не се променят. За изпълнение на предвидените в проекта ремонтни дейности по договора за текущ ремонт и поддържане е необходимо да бъдат съгласувани и одобрени 42 бр. анализи на единични цени за дейности, които не са включени в действащия договор, след което ще бъде изработено допълнително задание за обекта, посочва Аврамова.